Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

  • Poskytování účetnictví dle platných předpisů
  • Administrativa spojená s archivací účetních knih, uzávěrek, dokladů se souhlasem zadavatele a s ohledem na platné předpisy

Agenda spojená s převzetím domu do správy (od původního správce)

  • Na základě plné moci převzetí dokumentů od původního správce domu v termínech potřebných k zajištění plynulého přechodu
  • Oznámení všem dodavatelům, se kterými má vlastník smluvní vztah, změnu správce a kontaktních údajů
  • Oznámení vlastníkům jednotek/nájemníkům o změně správce a kontaktních údajů
  • Aktualizace údajů jednotlivých vlastníků / nájemníků prostřednictvím kontaktního formuláře správce (pokud údaje nejsou k dispozici)
  • Stanovení záloh a způsob rozúčtování, plán povinných revizí), pokud doposud nebyly vyhotoveny