Administrativní agenda

  • Kalkulace a evidence plateb (nájemné, FO, pojištění atd.)
  • Kalkulace a evidence záloh na služby spojené s užíváním jednotky a jejich úpravy
  • Vedení evidence plateb – přeplatků/nedoplatků, včetně následného zasílání těchto informací uživatelům jednotky
  • Vyúčtování celkových ročních nákladů za služby spojené s užíváním jednotek včetně návrhu výše záloh na služby na další období
  • Příprava platebních příkazů (autorizace platby klientem, v případě potřeby)
  • Vedení účtů všech příjmů a výdajů
  • Obsluha účtu – pokud vlastník domu/SVJ/družstvo udělí správci dispoziční oprávnění k účtu tak, aby správce mohl vést evidenci plateb a účetnictví
  • Povinnost předkládat vlastníkovi/orgánům SVJ ,družstva ke schválení nově uzavírané smlouvy s dodavateli, dodatky nebo změny ve stávajících